Regler

Ordensregler for benyttelse af Bov svømmehallen

Adgang

 • Enhver besøgende skal modtage billet for betaling af entre.
 • Børn til og med 6 år har kun adgang sammen med en voksen person på 18 år eller der over.

Ansvar

 • Svømmehallen påtager sig intet ansvar for gæsternes sikkerhed samt for bortkomne personlige genstande eller tyveri.
 • Voksne, der ledsager børn, har tilsynspligten med børnene.
 • Svømmehallen påtager sig ikke ansvaret for tilsyn med skolers/klubbers/institutioners børn og unge. Lederen/institutionen har det fulde ansvar.

Omklædning

 • Omklædning skal finde sted i de dertil indrettede lokaler.
 • Det er ikke tilladt at bade i/med undertøj.

Renlighed

 • Afvaskning inden adgang til svømmehal og sauna. Se endvidere hygiejneregler i bruserum.

Svømmehal

 • I det dybe afsnit af bassinet må kun opholde sig svømmere.
 • De badende må vise påpasselighed ved udspring og må følge evt. skiltning samt anvisninger fra personalet.
 • Støjende, vild og generende adfærd må ikke forekomme.
 • Gæster, der ikke kan svømme, skal have badebælte samt evt. svømmevinger på i 25 m bassin uanset alder.

Badetid

 • Badetiden kan begrænses til en time.
 • Svømmebassinet forlades senest, når personalet meddeler, at badetiden er udløbet.

Sikkerhed

 • I åbningstiden er der livreddere til stede i svømmehallen.
 • Der må kun springe en ad gangen fra vipperne.
 • Efter udspring, skal man svømme til nærmeste kant.

Forbud

 • Det er forbudt at forurene lokaler og bassiner.
 • Personer, der formodes at lide af smitsomme sygdomme, har ingen adgang til svømmehallen.
 • Det er forbudt at løbe i hallen.
 • Det er forbudt at fotografere med kamera og mobiltelefon i svømmehallen. (Kræver tilladelse fra personalet.)

Tobaksrygning

 • Rygning i Bov Svømmehal er ikke tilladt

Billetsalg

 • Billetsalget ophører en time før hallens lukketid.

Generelt

 • Personalets anvisninger skal efterkommes.
 • Tilsidesættelse af givne regler eller anvisninger kan medføre bortvisning.
Sidst opdateret 20.08.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Bov Svømmehal Plantagevej 2B, Bov 6330 Padborg tlf: 7376 8780 kdi@aabenraa.dk